ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ref.No: 65002400
Start date: 01.07.1999
End date: 31.12.1999
Approval date: 27.09.1999
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 146.735,13 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS KASSIOS
Email: ccassios@central.ntua.gr
Go to Top