ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (DEVISE)

Ref.No: 63012500
Start date: 01.01.1991
End date: 31.12.1994
Approval date: 24.01.1990
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: BRITE/EURAM, E.O.K.
Budget: 88.252,00 €
Scientific Responsible: Prof. KYRTATOS
Email: nikolaos.kyrtatos@gmail.com
Go to Top