ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Ref.No: 61075900
Start date: 21.03.1996
End date: 20.03.1997
Approval date: 02.05.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 58.694,05 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Go to Top