ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α.

Ref.No: 62148400
Start date: 27.12.2001
End date: 26.12.2002
Approval date: 17.01.2002
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ORGAN. KENTRIKIS AGORAS ATHINON A.E.
Budget: 190.462,22 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS MARINOS-KOURIS
Email: marinos@chemeng.ntua.gr
Go to Top