ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΦΥΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ref.No: 61135300
Start date: 01.06.2001
End date: 01.06.2003
Approval date: 28.02.2002
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: ΠΑΒΕΤ 2000, ARTION GRAFIKES TEHNES AVEEE
Budget: 51.944,24 €
Scientific Responsible: Prof. PSARRAS
Email: john@epu.ntua.gr
Go to Top