ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ (ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ)

Ref.No: 62049200
Start date: 01.01.1993
End date: 31.12.1997
Approval date: 19.02.1993
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: G.E.N.
Budget: 173.147,48 €
Scientific Responsible: Prof. GERASIMOS ATHANASOULIS
Email: mathan@central.ntua.gr
Go to Top