ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ref.No: 62109000
Start date: 02.02.1998
End date: 02.09.1998
Approval date: 26.11.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: O.A.S.P.
Budget: 22.890,68 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS KARUDIS
Email: pkary@tee.gr
Go to Top