ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 1/25000

Ref.No: 62119300
Start date: 18.05.1999
End date: 17.05.2001
Approval date: 15.07.1999
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: OKHE
Budget: 11.738,82 €
Scientific Responsible: Prof. VASILIKI FILIPPAKOPOULOU
Email: bfilippa@survey.ntua.gr
Go to Top