ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ

Ref.No: 61092400
Start date: 01.01.1997
End date: 31.12.1998
Approval date: 21.11.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: G.G.E.T.
Budget: 12.325,75 €
Scientific Responsible: KURIAKOS PAPAILIOU
Email: kpapail@ltt.mech.ntua.gr
Go to Top