ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ PECO

Ref.No: 63088000
Start date: 01.10.1997
End date: 30.09.1999
Approval date: 15.01.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: TMR, E.O.K.
Budget: 500.000,00 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS KARUDIS
Email: pkary@tee.gr
Go to Top