ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ” ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΑΣ

Ref.No: 62094900
Start date: 01.06.1996
End date: 31.12.1996
Approval date: 03.04.1997
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL LANGUAGE, COMMUNICATION AND DESIGN
Financier: TEE
Budget: 2.934,70 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS LASKARIS
Email: lascaris@central.ntua.gr
Go to Top