ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ

Ref.No: 62114400
Start date: 01.01.1999
End date: 31.12.2004
Approval date: 11.03.1999
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: LARKO AE
Budget: 27.011,00 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL ZEUGOLIS
Email: zevgolis@metal.ntua.gr
Go to Top