ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΜΠ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Ref.No: 65213300
Start date: 05.07.2017
End date: 31.12.2019
Approval date: 17.07.2017
Department: DIOIKISI
Financier: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΝΔΥΛ.ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΛΚΕ 2017, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 15.000,00 €
Public key: 6ΤΤ146ΨΖΣ4-Ζ3Φ
Scientific Responsible: Prof. BOUDOUVIS
Email: boudouvi@chemeng.ntua.gr
Go to Top