ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ ΣΕΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΛΑΙΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ref.No: 61113600
Start date: 17.12.1998
End date: 30.09.2001
Approval date: 09.09.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 9.706,54 €
Scientific Responsible: Prof. VAGIAS
Email: vastahl@central.ntua.gr
Go to Top