ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Ref.No: 62056900
Start date: 10.09.1993
End date: 10.09.1995
Approval date: 01.10.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: O.A.S.P.
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: Lecturer ELISSAIOS KATSARAGAKIS
Email: elisseos@central.ntua.gr
Go to Top