ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΑΤΥΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ref.No: 63032000
Start date: 01.06.1993
End date: 31.12.1993
Approval date: 29.01.1993
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, UNESCO
Budget: 5.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINA VAIOU
Email: divaiou@central.ntua.gr