ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΔΟΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

Ref.No: 61078100
Start date: 01.06.1996
End date: 31.05.1998
Approval date: 29.02.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,61 €
Scientific Responsible: MARIANTHI-DIDO LOUKA-GIOVA
Email: didoy@central.ntua.gr
Go to Top