ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ (ΕΡΕΥΝΑ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ)

Ref.No: 62101800
Start date: 01.07.1997
End date: 01.11.1999
Approval date: 15.07.1997
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: DIMOS ANO LIOSION
Budget: 15.730,02 €
Scientific Responsible: Prof. MARIA MANTOUVALOU-PAPAD.
Go to Top