ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ

Ref.No: 65209500
Start date: 01.01.2016
End date: 31.12.2017
Approval date: 21.03.2016
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 139.250,00 €
Public key: 7Ι7Χ46ΨΖΣ4-ΣΤ8
Scientific Responsible: Prof. BOUDOUVIS
Email: boudouvi@chemeng.ntua.gr
Go to Top