ΣΚΕΔΑΣΗ RAMΑN ΑΠΟ ΑΜΟΡΦΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ ΥΜΕΝΙΑ

Ref.No: 61086000
Start date: 01.10.1996
End date: 30.09.1998
Approval date: 18.07.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 2.495,97 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS RAPTIS
Email: craptis@central.ntua.gr
Go to Top