ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HEPPC ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ

Ref.No: 62112700
Start date: 12.11.1998
End date: 12.09.1999
Approval date: 04.02.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: AMACON
Budget: 623,33 €
Scientific Responsible: Prof. TZIA
Email: tzia@chemeng.ntua.gr
Go to Top