ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ref.No: 66005100
Start date: 20.11.1997
End date: 20.11.2002
Approval date: 15.01.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 58.694,05 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS KATSIKADELIS
Email: jkats@central.ntua.gr
Go to Top