Π.Σ. – ΑΜΟΙΒΕΣ Υ.Δ. ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ref.No: 65145100
Start date: 01.01.2005
End date: 31.12.2007
Approval date: 15.04.2005
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 104.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTIS KOTTIS
Email: pcottis@central.ntua.gr
Go to Top