ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ “ΔΠΜΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ”

Ref.No: 68031702
Start date: 01.09.2000
End date: 31.08.2001
Approval date: 11.01.2001
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 5.869,40 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS MARINOS-KOURIS
Email: marinos@chemeng.ntua.gr