ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΖΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΜΙΞΗΣ ΦΕΡΜΙΟΝΙΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

Ref.No: 63064100
Start date: 01.03.1996
End date: 31.08.1997
Approval date: 25.04.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: TMR, E.O.K.
Budget: 36.432,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. NIKOLAOS TRAKAS
Email: ntrac@central.ntua.gr
Go to Top