ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΚΧΕ

Ref.No: 62087500
Start date: 01.09.1996
End date: 31.12.2000
Approval date: 16.01.1997
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: ORG.KTIM/GIOU & HART/SEON ELL.
Budget: 35.216,42 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS ROKOS (ALLOS KODIKOS)
Email: drdrok@central.ntua.gr
Go to Top