ΠΡΟΣΟΜOΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΕΝΟΥΣ ΠΗΛΟΥΣ

Ref.No: 62105200
Start date: 01.04.1998
End date: 31.12.2004
Approval date: 12.05.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: HELLENIC LABWARE AE
Budget: 27.357,33 €
Scientific Responsible: Prof. PAPAGIANNAKOS
Email: npap@central.ntua.gr
Go to Top