ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

Ref.No: 62265600
Start date: 10.12.2009
End date: 10.06.2010
Approval date: 13.11.2009
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ESDKNA
Budget: 150.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Description: THE PROJECT AIMS AT DETERMINING THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS OF MSW MANAGEMENT PROJECTS IN THE ATTICA REGION SO AS TO EVALUATE THEIR OPERATIONAL SUSTAINABILITY. IN PARTICULAR, THE PRESENT PROJECT INVOLVES THE FOLLOWIN
Go to Top