ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ

Ref.No: 61047000
Start date: 01.01.1992
End date: 31.12.1992
Approval date: 08.06.1992
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: Π.Α.Β.Ε., G.G.E.T.
Budget: 1.760,82 €
Scientific Responsible: THEODOSIOS TASIOS
Go to Top