ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ

Ref.No: 62052500
Start date: 01.12.1992
End date: 31.01.1994
Approval date: 05.03.1993
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: E.E.T.A.A.
Budget: 10.124,73 €
Scientific Responsible: GEORGIOS PARISAKIS
Go to Top