ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ref.No: 62098300
Start date: 11.09.1997
End date: 11.03.1998
Approval date: 06.11.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: ALOUMINIO ATTIKIS AEVE
Budget: 293,49 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS SPURELLIS
Email: nspyr@chemeng.ntua.gr
Go to Top