ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΡΑΙΑΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ

Ref.No: 62113000
Start date: 19.10.1998
End date: 31.12.2004
Approval date: 04.02.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: EOT
Budget: 20.777,70 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MOUTZOURIS
Email: lhwmout@central.ntua.gr
Go to Top