ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΡΙΤΩΝ (THIRD PARTY ACCESS) ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ: ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ (WEELING) ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Ref.No: 61088300
Start date: 01.10.1996
End date: 31.07.1998
Approval date: 26.09.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 19.662,52 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS KONTAXIS
Email: gcont@softlab.ece.ntua.gr
Go to Top