ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ref.No: 65194000
Start date: 01.01.2013
End date: 31.12.2014
Approval date: 28.12.2012
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 100.000,00 €
Scientific Responsible: IOANNIS AVARITSIOTIS
Email: abari@cs.ntua.gr
Go to Top