ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ref.No: 65194100
Start date: 01.01.2013
End date: 31.12.2014
Approval date: 01.02.2013
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 11.560,70 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOGIANNIS
Email: dk@itia.ntua.gr
Go to Top