ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ

Ref.No: 62119800
Start date: 15.06.1999
End date: 31.12.2001
Approval date: 09.09.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: SUND.OTA MEIZONOS THES/NIKIS
Budget: 117.388,11 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top