ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ

Ref.No: 61106300
Start date: 05.03.1998
End date: 30.06.2000
Approval date: 29.12.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 5.161,40 €
Scientific Responsible: Prof. TOPALIS
Email: topalis@softlab.ece.ntua.gr
Go to Top