ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ref.No: 61055200
Start date: 01.10.1992
End date: 30.09.1993
Approval date: 11.05.1992
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 6.603,08 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS KONTOROUPIS
Email: gkontor@central.ntua.gr
Go to Top