ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ref.No: 62154300
Start date: 23.07.2002
End date: 31.12.2006
Approval date: 19.09.2002
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: OASP
Budget: 36.684,00 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS KARUDIS
Email: pkary@tee.gr
Description: THE PROJECT STUDIES THE SEISMIC BEHAVIOR OF MASONRY BUILDINGS REPAIRED AND STRENGTHENED WITH COMPOSITE MATERIALS. THA AGING OF COMPOSITE MATERIALS UNDER ENVIRONMENTAL ACTIONS IS ALSO TAKEN INTO ACCOUNT.
Go to Top