ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

Ref.No: 62063200
Start date: 17.06.1994
End date: 17.11.1995
Approval date: 05.11.1993
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL DESIGN
Financier: DIMOS PREVEZAS
Budget: 33.749,09 €
Scientific Responsible: DIONUSIOS ZIVAS
Go to Top