ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ “ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ”

Ref.No: 66005400
Start date: 01.12.1997
End date: 01.12.2005
Approval date: 11.06.1998
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MATHEMATICS
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 17.608,22 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS TSINIAS
Email: jtsin@central.ntua.gr
Go to Top