ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ref.No: 62216900
Start date: 01.11.2006
End date: 31.10.2011
Approval date: 10.11.2006
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Sector: SHIP DESIGN AND MARITIME TRANSPORT
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI
Budget: 119.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. HARILAOS PSARAUTIS
Email: hnpsar@mail.ntua.gr
Go to Top