ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Ref.No: 65182900
Start date: 01.01.2010
End date: 31.12.2017
Approval date: 29.03.2010
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 70.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. ATHINA SAGIA
Email: asagia@central.ntua.gr
Go to Top