ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΚΑΕ

Ref.No: 67051204
Start date: 01.01.2002
End date: 31.12.2009
Approval date: 12.04.2002
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 13.493,44 €
Scientific Responsible: Prof. KYRIAKOPOULOS
Email: kkyria@central.ntua.gr
Go to Top