ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ

Ref.No: 61099400
Start date: 08.12.1997
End date: 07.03.2000
Approval date: 27.11.1997
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 586.940,58 €
Scientific Responsible: Prof. OUZOUNOGLOU
Email: nnap@otenet.gr
Go to Top