ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

Ref.No: 65012500
Start date: 01.01.1993
End date: 31.12.2004
Approval date: 16.07.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS ANAGNOSTOPOULOS
Email: aanagn@central.ntua.gr
Go to Top