ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Ref.No: 62242800
Start date: 06.06.2008
End date: 06.06.2013
Approval date: 04.07.2008
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI
Budget: 119.000,00 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. IOANNIS KUROUSIS
Email: kyrousis@metal.ntua.gr
Go to Top