ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ref.No: 66009700
Start date: 01.02.2002
End date: 01.02.2007
Approval date: 06.09.2002
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, METAFORA APO PROGRAMMATA 63/
Budget: 50.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. AVGERINOU-KOLONIA
Email: skolonia@central.ntua.gr
Go to Top