ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΩΝ ΠΙΣΣΩΝ ΜΕΣΩ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ref.No: 67074700
Start date: 22.11.2010
End date: 20.12.2013
Approval date: 26.11.2010
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2009, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 9.253,30 €
Scientific Responsible: Prof. THEODOROU
Email: doros@central.ntua.gr
Go to Top