ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

Ref.No: 68100700
Start date: 01.01.2009
End date: 31.10.2015
Approval date: 02.12.2010
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: ΕΣΠΑ 2007-2013, UPOURGEIO PAIDEIAS DVM & THRISKEUMATON
Budget: 302.838,46 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ADAM
Email: katadam@metal.ntua.gr
Go to Top